Карактеристики на пакувањето со пулпа

1 (4)

Пакувањето тече низ целиот систем на снабдувачки синџири од суровини, набавки, производство, продажба и употреба и е поврзано со човечкиот живот. Со континуираната имплементација на политиките за заштита на животната средина и унапредувањето на намерите на потрошувачите за заштита на животната средина, „зелената амбалажа“ без загадување добива сè повеќе внимание. Пластичните производи, особено пенестиот полистирен (EPS), имаат предности при ниска цена и добри перформанси и се широко користени во полето за пакување. Тоа ќе ја уништи животната средина и ќе предизвика „бело загадување“.

Производите за обликување на каша се примарни влакна или секундарни влакна како главна суровина, а влакната се дехидрираат и се формираат со специјална мувла, а потоа се сушат и интегрираат за да се добие еден вид материјал за пакување. Лесно е да се добијат суровини, нема загадување во производствениот процес, производите имаат предности во антисеизмички, пуфер, дишечки и антистатички перформанси. Исто така, може да се рециклира и лесно може да се деградира, така што има широка можност за примена во полето за пакување на електронската индустрија, дневната хемиска индустрија, свежа и така натаму.


Време на објавување: 27.10-20-2010